Generalforsamling

Marts 2019

 

Der afholdes generalforsamling på Slagelse Bibliotek onsdag den 27.03.2019 klokken 19.00

Alle er velkomne.

 

Dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent

  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

  4. Fastlæggelse af kontigent 2020 (foreslås forhøjet til 150.- )

  5. Budget for 2019

  6. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Disse skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamling, eller på mail ehou@mail.dk

  7. Valg til bestyrelsen  Niels h Larsen & Rune Tankmar, på valg , begge vil gerne fortsætte  

  8. valg af revisor/ revisorsuppleant   Både Arne Beyer og Karsten Kildegaard vil fortsætte.

  9. ændringsforslag til vedtægterne afsnit 4  stk 3 foreslås ændret til ”Bestyrelsesmøde afholdes  ved sæsonens start, og afslutning , og ellers efter behov, eller blot én af fra bestyrelsen ønsker det. Kontakten foregår normalt  pr. email”

afsnit 5  Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet offentliggøres på generalforsamling, og fremsendes på forlangende.

Afsnit 6  dobbelttekst slettes

 

Disse ændringer blev foreslået sidste generalforsamling og skal godkendes på ekstraord. Generalforsamling som ikke blev afholdt, men som afholdes i år